Wellbeing dla firm

PROPONOWANY PROJEKT JEST ODPOWIEDZIĄ NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTYKAJĄCĄ FIRMY I ICH PRACOWNIKÓW, którym przyszło funkcjonować w nieprzewidywalnych warunkach, częstych i nagłych zmian:

 • za równo w życiu zawodowym: jak praca zdalna, brak kontaktu na żywo i spotkań zespołowych, co ogranicza możliwość kreatywnej realizacji podstawowych potrzeb człowieka,
 • jak i w życiu prywatnym, gdzie zaburzony został work-life balance, a na jednej często niedostosowanej powierzchni odbywa się praca, szkoła i życie rodzinne.

Zmiany stały się normą, a firmy i pracownicy, muszą nauczyć się, jak się do nich szybko dostosować.

Kategoria:

Jak pokazują badania w związku z tym, liczba chorych na depresje podczas pandemii wzrosła w Polsce do 1 mln osób. Podstawową przyczyną jest przewlekły stres, a izolacja, poczucie niepewności, obawy o zdrowie czy groźba utraty pracy powodują spadek motywacji, zaangażowania, poczucia sensu i dalszy wzrost liczby chorych na depresję. Wg badań Eurostatu przyczyną ponad 60% wszystkich utraconych dni roboczych w Europie jest stres.

Najskuteczniejszą metodą radzenia sobie w takich warunkach jest świadome ksztaltowanie nowych nawyków mentalnych, usuwanie ograniczajacych przekonań, autosabotażu i blokad, co przekłada się na produktywność osobistą, a co za tym idzie całej organizacji. Zespoły, pracownicy i organizacje, które potrafią:

 1. Radzić sobie ze stresem, nieprzewidywalnościa i emocjami
 2. Świadomie wyznaczać cele
 3. Utrzymać motywację do działania
 4. Konstruktywnie rozwiązywać konflikty
 5. Skutecznie się komunikować
 6. Współpracować doceniając różnorodność w zespole
  bez względu na sytuację grają do jednej bramki, osiągają zamierzone cele i odnoszą sukcesy.

Na podstawie wyników najnowszego raportu Global Humans Capital Trends 2021 wytypowano trendy, którymi w pierwszej kolejności warto zająć się w firmach:

 1. holistyczny dobrostan pracowników,
 2. uwolnienie potencjału zatrudnionych,
 3. super-zespoły łączące pracę ludzi oraz nowych technologii

 

CEL PROJEKTU

Zadbać o WELLBING pracowników i wyniki organizacji, a w ramach tego o:

 • motywację,
 • dobrostan, rozumiany jako:
  • radzenie sobie z emocjami,
  • budowanie zaangażowania,
  • dobre relacje,
  • poczucie sensu,
  • osiąganie celów i marzeń
 • uwolnienie potencjału zatrudnionych
 • sposób myślenia/nowe wspierające nawyki nastawione na rozwiązania, realizację marzeń bez względu na trudności,

bo sukces firm i organizacji zależy od sposobu myślenia ludzi, którzy w nich pracują. Sposób działania współpracujących ze sobą ludzi przyczynia się do osiągnięcia celów organizacji i jednocześnie zaspokajania potrzeb osobistych, a jedno z drugim jest związane.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zaangażowani pracownicy
 • Wyższa produktywność
 • Wysoka lojalność i lepsza atmosfera pracy
 • Employer Branding
 • Wyższa kreatywność (tworzenie innowacyjnych rozwiązań)
 • Zrealizowane cele i wymierne wyniki

FORMA: WARSZTATY

(różne moduły do wyboru: wyznaczanie celów, motywacja i osiąganie celów, radzenie sobie z emocjami, budowanie wytrwałości, nowe nawyki mentalne nastawione na realizację marzeń, komunikacja, współpraca w zespołach, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów)

 • prowadzony wg cyklu Kolba przechodzący przez 4 etapy:
  doświadczenie, refleksje, wiedzę i wdrożenie w życie:

 

Interaktywne warsztaty dostarczające optymalną dawkę wiedzy, z użyciem metod aktywizujących uczestników, tj:

 • treningu mentalnego i myślenia pytaniami,
 • ćwiczeń grupowych i indywidualnych z elementami coachingu,
 • technik oddechowych,
 • Visual Thinking Strategies i tablicy wizyjnej

                                                         „Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów”

Wizualizacja to jedno z najpotężniejszych ćwiczeń umysłu, jakie można wykonać. Świadomie poprowadzone przynosi zamierzone efekty, kształtuje doświadczenie życiowe i robi to poprzez myśli wg zasady:

@OKREŚL CEL/ MARZENIE @ZAPISZ @ZOBACZ @ZREALIZUJ

Tablica marzeń to narzędzie pomagające skutecznie określić cel, skupić na nim uwagę każdego dnia, co buduje wytrwałość oraz utrzymuje motywację. Natomiast mózg uspokaja się, bo wie, że to proces i jest on zaplanowany.

Kiedy tworzysz tablicę wizyjną i umieszczasz ją w miejscu, w którym często ją widzisz, w zasadzie wykonujesz szybkie ćwiczenia wizualizacyjne przez cały dzień.

Technika ta jest stosowana na całym świecie przez biznesmenów, psychologów, sportowców, aktorów, celebrytów i firmy odnoszące sukcesy
np. uczniowie Brian Tracy, Jim Carey, Steve Harvey, Oprah Winfrey, Kate Perry, Beyonce, Tatiana Mindewicz-Paucz, Michael Fred Phelps, Tiger Woods i wiele innych osób.

 

TheBigDream

Firma TheBigDream powstała z myślą aby wprowadzić tablice wizyjne w XXI wiek. To co było kiedyś wykonywane w formie tablicy korkowej z powycinanymi zdjęciami z gazet dzisiaj można wykonać dużo łatwiej i wygodniej na komputerze, tablecie a nawet telefonie. Wystarczy kilka minut aby przy użyciu dedykowanego,specjalnie do tego celu stworzonego generatora stworzyć estetyczną tablicę, która jest dosknałym narzędziem do pracy nad własną motywacją i samym sobą. Pomijajmy jednocześnie ograniczenia, które niosła za sobą stara metoda, a wizja naszego życia stworzona w ten sposób jest jasna i klarowna, co przekłada się bezpośrednio na nasze zaangażowanie, chęć odniesienia sukcesu, co z kolei przekłada się na wydajność i atmosferę zarówno w pracy jak i we własnym domu.

Tworząc tablicę marzeń od początku wiedzieliśmy, że jej pełny potencjał można osiągnąć tylko i wyłącznie pracując z najlepszymi trenerami na świecie.

W związku z tym braliśmy czynny udział w szkoleniach  trenerów z całego świata aby zweryfikować ich metody ich pracy, a w szczególności efekty bacznie obserwując inne osoby biorące udział w ich sesjach oraz to jaką przeszły transformację.

Dzisiaj pracujemy tylko z najlepszymi aby to nasi klienci korporacyjni mogli osiągać razem z nami najlepsze efekty. Mamy zatem ogromną przyjemność przedstawić Panią Annę Skoczylas jako naszego dedykowanego trenera do tego projektu.

https://thebigdream.co/

Trener dedykowany do projektu: Anna Skoczylas                                                                                                      

23 lata doświadczenia zarządzania w Biznesie I 3000 przeszkolonych I 900 sesji coachingowych

 • Mentor Biznesu w nurcie psychologii pozytywnej,
 • Trener Mentalny, Coach ICF
 • Wykładowca Brian Tracy International:
 • Akademia Coach and Mentor
 • Potęga skutecznej komunikacji
 • Wykładowca SGH w Warszawie na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim:

  • Zarządzanie Projektami,
  • Komunikacja Interpersonalna
 • Ogólnopolski Ekspert Motywacji 2018 „Siła Motywacji” Mobile Institute
 • Autorka książki „Co jest DOBREGO w tym czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów”