Wywiad z Anną Skoczylas – konsultantem zarządów, trenerem mentalnym biznesu, wykładowcą na SGH

 Jak Pani zaczynała swoją karierę w biznesie? 

Zaczynałam jako Kierownik Sprzedaży i Marketingu w 1000 osobowej firmie o starej strukturze, jestem inżynierem produkcji spożywczej, z nowym zarządem przeprowadziliśmy restrukturyzację wszystkich działów. Osobiście tworzyłam struktury sprzedaży w 8 oddziałach firmy (każdy po 150 osób), strategie marketingową i wymyśliłam kilka produktów, które w ciągu roku przyniosły firmie 20% obrotu całej firmy.  Negocjowałam wszystkie kontrakty z międzynarodowymi sieciami handlowymi, pamiętam jak w Polsce były 4 sklepy Biedronki, a dzisiaj jest ich ok. 3 000. Potem moja kariera to kolejne awanse na Dyrektora Rozwoju w Danone, Dyrektora Generalnego w kilku firmach, a teraz CEO na Polskę w portugalskiej spółce handlowej import-export. Dzisiaj mijają 23 lata doświadczenia w zarządzaniu w branży FMCG. 

My znamy Panią jako Konsultanta Zarządów, Trenera Mentalnego Biznesu, wykładowcę na SGH Zarządzania Projektami na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Brian Tracy International, jak to się stało?

Pracowałam dla Szwedów, Francuzów, Holendrów, Portugalczyków i Polaków, szybko zauważyłam, że bez względu na technologię, produkt czy usługę, problemy zaczynają się na polu relacji międzyludzkich, niejasnej komunikacji i niedopasowania ról i zadań do naturalnych talentów ludzi. Z pasji równolegle zaczęłam zgłębiać psychologię społeczną, psychologię motywacji, tajniki zarządzania kapitałem ludzkimi nowoczesne metody rozwoju człowieka oraz inteligencji emocjonalnej, kończąc kilka kolejnych studiów podyplomowych na ten temat. Dzisiaj faktycznie osobiście wykładam na SGH i w Brian Tracy International na Akademii Mentor and Coach. Z pasji przez 16 lat jako konsultant, doradca zarządów i przedsiębiorców oraz trener przeszkoliłam ponad 2000 osób z różnych branż, bo tam, gdzie pracują ludzie, tam przydaje się firmom i Liderom moje praktyczne doświadczenie i holistyczne podejście do człowieka w biznesie.

A co jest najbardziej interesujące w tym, czym się Pani zajmuje?

Uczestniczyć w tym, jak rozwijają się firmy, produkty, a ludzkie życie zmienia się na lepsze. Wprowadzam produktywny sposób myślenia, jednocześnie dbając o wszystkie sfery życia człowieka: fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową, zgodnie z rytmem dobowym i naturalnymi talentami. Z satysfakcja patrzę, jak moi klienci budują zakłady po 12 000 m2, 3 krotnie zwiększają prędkość produkcji, obroty podnoszą nawet o 400%, obniżają koszty i rotacje, zwiększają zyski i tworzą zespoły, które bez względu na trudną sytuacje „grają do jednej bramki” i osiągają sukcesy. Klienci indywidualni oczyszczają swoje życie, awansują, piszą książki, wychodzą z dołka, odkrywają swoją drogę życiową, budują lepsze relacje i realizują swoje marzenia.

Jakie jest Pani biznesowe motto?

 Mam dwa, pierwsze z nich:

„Właściwi ludzie na właściwym miejscu tworzą lepszą rzeczywistość dla siebie i innych” odnosi się do tego jak tworzyć zespoły i całe przedsiębiorstwa

a drugie „Sytuacji na świecie nie zmienisz, ale możesz zmienić jej postrzeganie, a ja pokażę Ci jak”, odnosi sie do Treningu Mentalnego jaki prowadzę.

 Jako mentor biznesu, z jakimi problemami najczęściej spotyka się Pani w pracy?

Mogłabym opowiedzieć kilkadziesiąt historii z doradztwa i treningów mentalnych u moich biznesowych klientów, skrócę do kilku zagadnień:

  • Konflikty i nieskuteczna komunikacja wewnątrz lub na zewnątrz firmy,
  • Zespoły, które nie chcą współpracować i brać odpowiedzialności za wyniki
  • Kultura organizacyjna, która nie sprzyja innowacjom i rozwojowi firmy
  • Menadżer, który potrzebuje kompetencji zarządczych i zbudowania autorytetu
  • Ograniczające przekonania, blokady, programy rodowe, które wpływają na sprawy zawodowe i prywatne moich klientów
  • Niedocenianie różnorodności pokoleniowej, w tym Millenialsów, osobowości czy wielokulturowości
  • Brak umiejętności zarządzania stresem i rozumienia emocji

 

Jaki jest Pani ulubiony cytat?

„Jeśli się smucisz, to żyjesz przeszłością,
jeśli się boisz, to żyjesz przyszłością,
a jeśli jesteś spokojny to żyjesz teraźniejszością

                                                           Lao Tze

Gdyby miała Pani wskazać 3 czynniki determinujące sukces w biznesie, to co by to było?

KULTURA ORGANIZACYJNA (unikatowa dla danej organizacji bez względu na jej rozmiar, komunikacja oparta na feedbacku i wzajemnym rozwoju każdego dnia, prawo do błędów podczas poszukiwania rozwiązań w myśl powiedzenie Thomasa Edisona największego odkrywcy: „Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań.

WŁAŚCIWI LUDZIE NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU to znaczy ze Liderzy są świadomi swoich mocnych stron, osobowości i wyzwań oraz świadomi są kogo mają na pokładzie, bo wtedy mogą obsadzić odpowiednie miejsce i dopiero przechodzić do strategii a ponadto delegują zadania do ludzi zgodnie z ich predyspozycjami. Z kolei pracownik, gdy jest w miejscu, w którym może wykorzystać swoje talenty realizuje się i lekko mu to przychodzi, ma wyższa efektywność i kreatywność.

WARTOŚCI I POZYTYWNY WPŁYW społeczny. Opinia o firmie, której naczelną wartością jest coś więcej niż tylko maksymalizacja zysku, przyciąga do firmy nowych pracowników i klientów. Młodsze pokolenia podejmując podejmują decyzje o zakupie produktu lub usługi, jak również o miejscu pracy, na podstawie tego jaki wpływ społeczny wywiera działalność danej organizacji. To oni pierwsi zwracają uwagę na kulturę organizacyjną firmy, jej kodeks etyczny i sposób komunikacji z otoczeniem oraz wartości jakimi się ona kieruje, za to skłonni są płacić więcej. Znana lista wartości ułatwia też podejmowanie decyzji zarówno o nowych przedsięwzięciach, zaniechaniu dotychczasowych działań i sposobie realizacji wizji.

Napisała Pani książkę, dla kogo ta książka? 

Książka jest skierowana do osób aktywnych zawodowo lub tych, które chcą być zawodowo aktywne: szefów i pracowników, liderów zespołów i członków zespołu, prywatnych przedsiębiorców, osób budujących zespoły lub firmy oraz osób, które utknęły, chcą coś zmienić i szukają inspiracji od czego zacząć. Dla wszystkich, którzy są gotowi realizować wielkie rzeczy, ta książka krok po kroku poprowadzi do sukcesu. Wystarczy, że ją przeczytasz, zrobisz ćwiczenia i wdrożysz w życie zawodowe i prywatne.

Jako kobieta sukcesu, co mogłaby Pani poradzić kobietom, które dopiero zaczynają stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie oraz tym które boją się zaryzykować, aby coś zmienić?

Najważniejsze jest poznać siebie, swoje predyspozycje, mocne strony i naturalne talenty. Gdy robisz to co lubisz pieniądze przychodzą same, tak jak do mnie zlecenia w konsultingu i treningach mentalnych, nie wysyłam ofert, klienci trafiają do mnie z polecenia. Po drugie pamiętać, że to nie firma z firmą, a człowiek z człowiekiem robi tzw. biznes. Sztuka polega na tym, żeby się dogadać, szanując różnice osobowości, różnice kulturowe, opinie czy ostatnio zauważalną różnice pokoleń i nastawienie do nowoczesnych technologii oraz zwinnego lub turkusowego sposobu zarządzania.

Po trzecie mieć świadomość, że sukces wymaga wytrwałości i rozwoju. Mnie nauczył tego sport: trenowałam piłkę ręczną, lekkoatletykę, judo i taekwondo i to mi pokazało, że plan, systematyczna praca i konsekwencja w dążeniu do realizacji celów i marzeń się opłaca, ale podziel zadanie na małe kroki a nie jeden wielki. Polecam małe kroki każdego dnia w kierunku którego pragniesz, po miesiącu będziesz mieć 30 kroków, a to wielki krok do osiągnięcia tego czego pragniesz. Życzę wszystkim realizacji marzeń  „I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.”
Milton Ericson

Dziękuję za rozmowę, Marcin Andrzejewski

Anna Skoczylas

Mentor Biznesu w nurcie psychologii pozytywnej, Trener Mentalny, 
Wykładowca SGH Zarządzanie Projektami na kierunku Zarządzanie Kapitałem Ludzkim oraz Brian Tracy International Akademia Coach &Mentor,
Praktyk biznesu z 23 letnim doświadczeniem, obecnie CEO w portugalskiej spółce FMCG,
Autorka książki „Co jest DOBREGO w tym czego jeszcze nie widzę? Sposób myślenia skutecznych zespołów”, Lauretka Businesswoman Awards 2020 „Tygrysy Biznesu”.