OBEJRZYJ LIF-E POLSKA webinar z Anną Skoczylas pt.: „MOTYWACJA MIT CZY HIT?” o Treningu Mentalnym i o tym jak umysł wpływa na ciało a ciało wpływa na umysł.

Jedno przewrotne powiedzenie mówi:
„czas to pieniądz, pieniądz jest czasem, a czasem go nie ma”.
„Wartość każdej rzeczy i czynności
 można wycenić za pomocą czasu,
który jesteś w stanie na nią wymienić.”

Pewnie czujesz do czego zmierzam, nie zawsze zamiana czasu na pieniądze jest tym czego najbardziej potrzebujesz i co ma największą wartość. Jednak w pracy zazwyczaj wszelkie nasze działania i sposób myślenia mają przynieść wymierne korzyści zarówno nam, jak i firmie, którą reprezentujemy.

Nasza wydajność zależy od:
1. Jasno sformułowanego CELU i jego wartości dla wykonującego, 
dla innych osób, organizacji, a może świata
2. Trudności w realizacji zamiaru (pokusy własne, pokusy zewnętrzne)
3. Osobowościowych właściwości indywidualnych.

Zgodnie z koncepcją, którą wprowadził Julius Kuhl ludzie różnią się zdolnością do kontroli wolicjonalnej. Pojęcie kontroli wolicjonalnej odnosi się do procesów, które pośredniczą między zamiarem a jego realizacją, czyli pomiędzy wyznaczeniem sobie celu do realizacji a jego osiągnięciem i zrealizowaniem.
Życie codzienne pokazuje bowiem, że sformułowanie określonego zamiaru, takiego jak np. zaprzestanie palenia papierosów czy odchudzenie się, nie jest wystarczające do tego, aby był on zrealizowany. Zależy to od orientacji, czy jest to orientacja na działanie czy na stan. Ogólnie rzecz ujmując orientacja na działanie ułatwia realizację zamiaru, zaś orientacja na stan ją utrudnia. Orientacja na działanie polega bowiem na koncentrowaniu się na strukturze działania realizującego wybrane cele i wiąże się z dynamicznym typem kontroli, polegającym na wprowadzaniu zmian. Z kolei orientacja na stan wyraża się w konsekwentnym koncentrowaniu uwagi na stałym punkcie w czasie: przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości i wiąże się ze statycznym typem kontroli, polegającym na dążeniu do zachowania status quo i unikaniu zmian. Innymi słowy, osoby zorientowane na stan charakteryzuje pewna bezczynność, podczas gdy osoby zorientowane na działanie charakteryzuje gotowość do działania.

MOTYWACJA

Definicji motywacji jest wiele, ale ta która jest mi najbardziej bliska, to definicja prof. Wiesława Łukaszewskiego, którego poznałam osobiście w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i jest moim autorytetem w tej dziedzinie, jak również w dziedzinie kształtowania ludzkiej pamięci. On sam ma imponującą pamięć. Motywacja to termin stosowany do opisu wszelkich mechanizmów odpowiedzialnych za:

 • uruchomienie
 • ukierunkowanie
 • podtrzymanie
 • i zakończenie działania

Taka definicja wskazuje, że jest to proces, który ma kilka etapów. Pokazuje, że jest kilka ważnych rzeczy do wzięcia pod uwagę przy uruchamianiu nowych projektów czy pomysłów. Z klientami, którzy trafiają do mnie na spotkania mentoringowe lub sesje coachingu pracujemy na wszystkich czterech elementach, skupiając uwagę na tym, aby ten swój postawiony cel zrealizowali w sposób dopasowany do ich mocnych stron, talentów, rytmu biologicznego, sytuacji prywatnej, zawodowej i środowiska.

Gdy poznasz historie osiągnięć takich osób jak Marek Kamiński, które podejmują ogromny wysiłek, aby zrealizować swoje marzenie, cel jaki sobie wyznaczyli to zastanawiasz się: 
Co kieruje człowiekiem, który podejmuje i kontynuuje działania w bardzo trudnych fizycznie i psychicznie warunkach, za które nie dostaje ani kary, ani nagrody?

Motywacja wewnętrzna:
czyli wykonywanie czynności ze względu na samą treść działania:

 • z ciekawości
 • z potrzeby rozwoju i poznania czegoś nowego
 • ze względu na radość jaką daje ci wykonywanie tego zadania

Dla takich osób jak mówi Marek Kamiński, pierwszy zdobywca dwóch biegunów w jednym roku mówi:

„Ważna jest droga, ona jest najciekawsza, ona się liczy, a nie cel”.


Motywacja wewnętrzna to: motywacja powodująca zachowanie, którego celem nie jest osiągnięcie zewnętrznych nagród. Dana aktywność jest celem samym w sobie…

Jeśli jesteś zaciekawiony co dalej w książce to skorzystaj z okazji!

odbierz rabat 20% wpisując kod CODOBREGO

a jeśli chcesz poznać cenne wskazówki i dobre praktyki:

 • jak utrzymać wytrwałość w dążeniu do celu?
 • jak podnosić energię gdy Ci się nie chce?
 • jak sobie radzić podczas pandemii?
  o których opowiadają doświadczone w pracy z klientami indywidualnymi i grupami,

Trenerem Personalny Kamila Nowowiejska
i Trenerem Mentalnym, Mentorem Biznesu Anna Skoczylas to posłuchaj webinaru o Motywacji