Jak dbać o ZESPOŁOWOŚĆ i relacje, gdy troska o innych to unikanie kontaktu?

Szefowie zespołów, właściciele przedsiębiorstw, Prezesi firm, oprócz wielu trudnych decyzji jakie muszą obecnie podejmować, borykają się z tym , jak zarządzić zaangażowaniem na odległość. Dla większości moich klientów z różnych branż, za wyjątkiem IT i SSC, masowa praca zdalna jest czymś nowym i trudno się w tym odnaleźć. W związku z tym, że temat powtarza się w zdalnych mentoringach jakie teraz prowadzę, chcę się z Toba podzielić kilkoma wskazówkami na co zwrócić uwagę i jak to zorganizować?

Dbaj o CIĄGŁOŚĆ KONTAKTU I PLANOWANIE to zaspokaja kilka najważniejszych potrzeb człowieka takich jak:

 • poczucie bezpieczeństwa,
 • przynależności (bycia członkiem grupy, wśród swoich),
 • uznania (szacunku, bycia branym pod uwagę, współtworzenia).
 1. DZIAŁAJ WG PLANU TYGODNIA np.
 • POCZĄTEK TYGODNIA: na skype lub w innym komunikatorze w poniedziałki spotkanie wszystkich członków zespołu mówiące o planach i celach, zakończone listą zadań do wykonania i osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie
 • od wtorku do czwartku zaplanujcie spotkania 1 na 1
 • KONIEC TYGODNIA: piątek spotkanie wszystkich członków zespołu (na skype lub w innym komunikatorze), żeby odpowiedź na pytania:
 • Co zrobiłem w tym tygodniu?
 • Co planuję na przyszły tydzień?
 • Czy widzę jakieś zagrożenia dla realizacji celu?

Planowanie uspokaja, a trzymanie rytmu daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Kończenie czegoś co się zaczęło samo w sobie daje satysfakcję, produkuje nam korzystną burzę hormonów i wzmacnia odporność, która w trakcie wirusa jest nam szczególnie potrzebna: https://www.annaskoczylas.com/news/co-jest-dobrego-w-czasach-epidemii-koronawirusa-co-jest-wazniejsze-higiena-fizyczna-czy-psychiczna/

2. USTALCIE WSPÓLNY CEL ZESPOŁU, czyli taki, którego wartość jest większa niż suma celów indywidualnych, jak efekt synergii.
Może to być:wzrost przychodów całego zespołu o 10%, zwiększenie wydajności na produkcji o 50 sztuk/ na 1 godzinę, zdobycie 20 nowych klientów w całej Polsce, itp.
Mózg w stresie lubi chodzić na skróty, a jeśli sytuacja jest niepewna i nieprzewidywalna,  stres jest permanentny to myślenie jednostkowe jest ograniczone. Różnorodność osób w zespole to wartość, bo zamiast jednego mózgu masz w ich kilka, które patrzą z różnych perspektyw. Dzięki temu są w stanie wypracować coś ponad sumę celów jednostkowych, poszerzając kreatywność pod wpływem wypowiedzi i udziału innych członków zespołu.

Cel zespołu ustalcie wspólnie, dzięki temu zadbasz o zaspokojenie potrzeby jaką jest autorytetu i przynależności. Wspólny cel dodatkowo wymaga zaangażowania wszystkich i współpracy. Na tym etapie podczas spotkania szukajcie odpowiedzi:

 • Co możemy zrobić, żeby osiągnąć wspólny CEL?
 • Jakie rozwiązania mogą nas wesprzeć w osiągnięciu tego celu?
 • Kto może nam pomóc?
 • Co ja mogę zrobić indywidualnie, żeby zwiększyć wynik i wpłynąć na wspólny cel?
 • W jakim czasie możemy tego dokonać? Jaki jest pierwszy krok?
 1. JASNA I SZCZERA KOMUNIKACJA

Choć ten punkt daję na koniec to jest on NAJWAŻNIEJSZY!

nr 1: TRANSPARENTNOŚĆ

W tak specyficznym czasie, gdzie scenariusz jest nieprzewidywalny, skuteczna komunikacja tym bardziej powinna opierać sie o szczerość i otwartość. Ważne jest też zarządzanie emocjami. Odnoś się w swoich komunikatach ze zrozumieniem do emocji jakie panują. Wiadomo, że sytuacja jest trudna, zauważ emocje swoje i innych, uszanuj i jednocześnie skupiaj uwagę swoją i zespołu na tym:

 • Na co masz wpływ? na co zespołowo macie wpływ?
 • Co można zrobić?
 • Jakie pomysły doprowadzą do korzystnych rozwiązań?

nr 2: ZASADY KOMUNIKOWANIA SIĘ PODCZAS PRACY ZDALNEJ

Jeśli dla Waszego zespołu praca zdalna jest nowością, ustalcie wspólnie na pierwszym spotkaniu zasady komunikowania się podczas pracy zdalnej całego zespołu np. ustalcie, że:

 • w sprawach bardzo pilnych używacie sms,
 • w sprawach wymagających potwierdzenia, akceptacji warunków, kwot, opisu używacie email
 • w tytułach email (których jest jeszcze więcej niż zwykle) wprowadzacie jasny komunikat czego dotyczy lub jaki ma priorytet, możecie nadać kody tytułom
 • na spotkaniach przez skype lub inny komunikator używacie kamerek, żeby zaspokoić potrzebę sprawiedliwości i co ważne budować relacje i rozwijać przynależność.
 • utwórzcie grupy tematyczne/projektowe, żeby nie zaśmiecą innym skrzynki

Jeśli potrzebujesz facylitatora do moderowania takiego spotkania z Twoim zespołem proszę napisz do mnie wiadomość https://www.annaskoczylas.com/kontakt/.

A co jeśli mowa o pracownikach produkcji lub logistyki? Jeśli pracują zdalnie i nie są na urlopach czy zwolnieniach. Warto przemyśleć, bo może to dobry czas na „burzę mózgów” nad tym:

 • jak zorganizować pracę, gdy wszystko wróci do normy?
 • co można by robić inaczej? Jakie są nowe pomysły, które pokazała obecna sytuacja?
 • Jak rozwój zdalnej pracy i ecommerce można wdrożyć w Waszą działalność?
 • Od czego zacząć? Kiedy?

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się więcej w komentarzu znajdziesz link do książki https://www.annaskoczylas.com/produkt/ksiazka-co-jest-dobrego-w-tym-czego-jeszcze-nie-widze-sposob-myslenia-skutecznych-zespolow/

Życzę Ci mocy, energii i pasji

Anna Skoczylas

Mentor biznesu w nurcie psychologii pozytywnej
Trener Mentalny,
Wykładowca SGH, Brian Tracy International