DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) ZESTAW Z KONSULTACJĄ 1h

„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. 
Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś. ”
~Milton Ericson

DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) jest prawdopodobnie najbardziej czułym narzędziem diagnozy kompetencji na świecie, ponieważ łączy w sobie 4 międzynarodowe badania statystyczne przeprowadzone i diagnozowane w ok. 40 krajach (25% w Polsce), dzięki którym otrzymujesz wszechstronny obraz potencjału własnego, partnera, współpracowników, członków zespołu lub kandydata do pracy. Bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, aż 1440 w D3, układające się w 2 kategorie:

Obserwowalne zachowania:

 1. Styl komunikacji
 2. Poziom decyzyjności
 3. Reakcja na zmianę
 4. Naturalna odpowiedź na stres
 5. Styl organizacji pracy
 6. Wartości dla zespołu, obszary do rozwoju wynikające ze stylu zachowania

Nieobserwowalne zachowania:

 1. ROLE i style myślenia o pracy w zespole: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator, Strateg
 2. WARTOŚCI, które stoją za decyzjami: Lojalność, Niezależność, Równość, Uczciwość
 3. MOTYWATORY wewnętrzne, które przekładają się na wyniki: Wewnętrzny spokój, Solidarność, Wpływ, Ekonomia, Artyzm, Wiedza.

KORZYŚCI Z POZNANIA WYNIKÓW WŁASNYCH WRAZ Z KONSULTACJĄ:

 1. Trafny wybór zadań i stanowisk
 2. Skuteczna komunikacja w życiu prywatnym i zawodowym
 3. Umiejętność budowania relacji z osobami różnych typów osobowości
 4. Rozwój inteligencji emocjonalnej
 5. Lepsze radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresujących

W PAKIECIE:

 • 33 stronicowy raport w języku wybranym przez badanego, zakończony ćwiczeniami do samodzielnego rozwoju
 • KONSULTACJA 1h, on-line, do wykorzystania w różnych opcjach:
  • dla UCZESTNIKA TESTU 1h
  • w PARACH 1h, gdy 2 osoby wykonały test

ZRÓB TEST I SKORZYSTAJ Z PAKIETU TEST I KONSULTACJA 1H

BADANIA NA ZLECENIA FIRM:

Organizacje odnoszące sukcesy inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, a rekrutując i tworząc zespoły zaczynają od poznania ich mocnych stron, wartości, predyspozycji do ról zespołowych i wyzwań.

„Ludzie są różni, ale ich zachowania przewidywalne, a to co ich motywuje do działania, da się w prosty sposób zdiagnozować i następnie wdrożyć taką strategię współpracy, która przyniesie wymierny efekt wszystkim zainteresowanym.”

„Różnorodność osobowości w zespole daje wiele korzyści
natomiast różnice na poziomie wartości i motywacji są źródłem niepotrzebnych konfliktów
i stanowią wyzwanie dla zespołu, lidera i firmy.”

  KORZYŚCI DLA MANAGERÓW / LIDERÓW / PROJEKT MANAGERÓW,
 nabycie i rozwój umiejętności:

  1. skutecznego komunikowania się z osobami różnych typów osobowości
  2. rozwiązywania konfliktów
  3. delegowania zadań
  4. motywowania
  5. kształtowania postawy proaktywnej w zespole
  6. opierania wizji o wartości ważne w zespole
  7. tworzenia współpracujących zespołów
  8. świadomego rekrutowania właściwych osób na właściwe miejsce

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  1. zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy dbającego o wartości, relacje i szacunek do różnorodności
  2. zwiększona efektywność podejmowanych działań
  3. zaangażowani pracownicy rozumiejący przedsiębiorcze myślenie, dbający o obniżanie kosztów/strat i podwyższanie zysków/marży
  4. zbudowanie atmosfery współpracy opartej o postawę proaktywną w zespole
  5. wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w komunikacji wewnątrz firmy i z klientami
  6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  7. budowanie mostów pokoleniowych oparte na feedbacku
  8. rozwój inteligencji emocjonalnej

  W PAKIECIE:

  • 33 stronicowy raport w języku wybranym przez badanego, zakończony ćwiczeniami do samodzielnego rozwoju
  • KONSULTACJA 1h, on-line, do wykorzystania w różnych opcjach:
   • dla UCZESTNIKA TESTU 1h
   • dla uczestnika testu 30 minut plus 30 minut dla Szefa osoby badanej, HR, współpracownika lub partnera
   • dla Firmy rekrutującej kandydatów 1h

  ZRÓB TEST I SKORZYSTAJ Z PAKIETU TEST I KONSULTACJA 1H

  * Konsultację poprowadzi CERTYFIKOWANY by The Institute for Motivational Living/ People Keys KONSULTANT DISC D3 Anna Skoczylas do wykorzystania narzędzia w rekrutacji, rozwoju pracowników i osób indywidualnych oraz budowaniu efektywnych zespołów.